Monday, September 15, 2008

SADUWA DA MATA CIKIN HAILA

SADUWA DA MATA CIKIN HAILA


Allah Madaukakin Sarki Yace:
( Kuma Suna tanbayarka game da Haila , Kace kazanta ne , Ku Nisanci Mata a cikin Haila , kuma jada ku kusance su har se sunyi tsarki)[Suratul Baqarah - 222].
Saboda haka baya halatta wato Haramun ne Mutum ya kusanci matarsa har se tayi wanka bayan tsarki ,
saboda Fadin Allah Madaukakin Sarki:
(To idan Sunyi tsarki Se kuzo masu ta inda Allah Ya Umarce ku…) [Suratul Baqarah - 222]. Kuma abinda ke nuna munin wannan Laifi Shine Hadisin da Abu Hurairah Yace: Manzan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Yace: (Duk Wanda yazo ma me Haila , ko yazo ma mace ta bayanta , ko yaje wajen Boka , to ya kafirta daga abinda aka Saukar wa Muhammad) [ Imamu Tirmidhi-Vol.1- 243].
Ma’ana wanda ya sadu da matarsa alhali tana cikin Haila , ko ya sadu da ita ta wurin bayan gidanta. To duk wanda ya aikata hakan da kus – kure , bada gan – gan ba , alhali be sani ba , babu komai akansa , wanda kuma ya aikata hakan dagan - ganci yana sane , To zeyi kaffara a daya daga cikin zantukan Malamai wanda sukace hadisin kaffara ya inganta , shine yayi sadaka da Dinar wato Zinare ko rabin Zinare , Wasu sukace yanada zabi cikinsu wato kodai ya bada Zinare ko rabinsa , Wasu Malaman Sukace: Idan yazo mata a lokacin da ta fara Haila to ze bada Zinare cikakke , idan kuma a karshen Hailan yazo mata wato lokacin da jinin ya ragu ko kafin tayi wankan Haila to ze bayar da rabin Zinare. Zinare cikakke kuma ana kwatantashi da 4.25gram ko da kudin da ake sayar dashi. Sannan abinda Malamai sukace shine dai – dai shine Zance da’akace yanada zabi tsakanin zinare ko rabinsa

No comments: